In:
Date:

Đổi mới trong cuộc chiến chống khủng hoảng vệ sinh tay: một bài học trong bắt sáng tạo

Bạn làm gì khi không có đủ Bồn làm việc trong bệnh viện và tình hình cơ sở hạ tầng sẽ không được cải thiện bất cứ lúc nào sớm? Đôi khi, bạn cần để có được sáng tạo. [originally posted by WASH in Healthcare Facilities, May 15, 2019] Đi bộ qua một bệnh viện…

read more