In:
Date:

WHO khuyến nghị cho các trạm rửa tay; cơ sở y tế vệ sinh

01 tháng tư 2020 Tải về đầy đủ giới thiệu ở đây:https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf   WHO khuyến cáo như sau: Một hoặc một số trạm vệ sinh tay (hoặc cho rửa tay bằng xà phòng và water5 hoặc để cọ xát tay với một rub6 rượu bàn tay) nên được đặt ở phía trước lối vào của…

read more
In:
Date:

Đổi mới trong cuộc chiến chống khủng hoảng vệ sinh tay: một bài học trong bắt sáng tạo

Bạn làm gì khi không có đủ Bồn làm việc trong bệnh viện và tình hình cơ sở hạ tầng sẽ không được cải thiện bất cứ lúc nào sớm? Đôi khi, bạn cần để có được sáng tạo. [originally posted by WASH in Healthcare Facilities, May 15, 2019] Đi bộ qua một bệnh viện…

read more