In:
Date:

Ngoài phần cứng: làm thế nào một bồn rửa di động có thể truyền cảm hứng thay đổi hành vi

Mặc dù có một sửa chữa rẻ và đơn giản mà có thể ngăn chặn hàng triệu người chết, làm thế nào để khuyến khích rửa tay đã bối rối các chuyên gia ngành rửa trong nhiều năm. Tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng sau khi sử dụng nhà vệ sinh vẫn được ước…

read more