HappyTap cố gắng cung cấp các thiết bị & giải pháp thiết thực và tiện lợi liên quan đến nước với giá cả phù hợp, truyền cảm hứng giúp mọi người thay đổi thói quen tốt cho sức khỏe.

Vị Nhân Sinh

Mỗi sản phẩm của Happy Tap ra đời dựa trên mong muốn giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Toàn bộ lợi nhuận sẽ được tái đầu tư giúp ích cho cộng động.

Bền bỉ với thời gian

Chúng tôi làm ra những chiếc Labobo có thể sử dụng lâu dài, bạn hãy yên tâm vì mọi chi phí bỏ ra đều được tối ưu xứng đáng.

Đối thoại để phát triển

Lấy sự “cởi mở” làm tiền đề để phát triển và lắng nghe là kim chỉ nam, chúng tôi sẽ luôn cải tiến sản phẩm để phục vụ tốt hơn.

Định hướng chung

Happy Tap ra đời với sứ mệnh cung cấp giải pháp tiện lợi giúp mọi người nâng cao nhận thức về thói quen vệ sinh hằng ngày.

HappyTap social business

We continuously learn from our customers to refine our solutions, and also to develop key insights to enable more effective marketing and behaviour change campaigns.